Разлики между Лектор, Треньор, Фасилитатор, Ментор и Коуч

Разлики между Лектор, Треньор, Фасилитатор, Ментор и Коуч

С течение на годините, наблюдавах как ментори или треньори наричат себе си коучове, лектори се титоловат треньори, а много хора не знаят какво е фасилитатор. Ето защо, искам да внеса светлина, за да няма объркване за това какви са разликите между наставничество (mentoring), коучинг, тренировка (training), лекция (lecture) и фасилитиране (facilitation). Всички знаем, че това са подходи на един експерт или опитен човек, да помогне на хората да направят нещо по-ефективно. Това е приликата, но разликите са много.

Какво е коуч? Какво прави коучът?

Фокусиран върху решението и ефективността, коучът се опитва да насочи клиента към намирането на краен резултат. Коучът е като огледало, което отразява обратно. Коучингът е съюз между коуч и клиент – връзка, която продължително дава обратно на клиента. Професионалистът коуч не наставлява, не дава готови решения и модели, не дава съвети! Основният фокус на коуча е да насърчава и подкрепя способността на клиента да открива и достига сам до своите решения, свързвайки се с вътрешната мъдрост и събуждайки потенциала си. Основните средства на коуча за да помогне на клиента с отворените въпроси, неутралната коуч позиция и глобалното слушане.

Коучът вярва, че клиентът знае всички отговори на въпросите, които търси, даже и те да изглеждат мъгляви, неясни или скрити някъде дълбоко вътре в него. Всеки притежава вътрешните ресурси да трансформира всички предизвикателствата по пътя си, защото това са възможности които се предлагат на клиента. В процеса на коучинга се изваждат всички латентно спящи, скрити ресурси, необходими за преодоляване на предизвикателството.

Коучинг е серия от действаща система на мощна взаимовръзка между клиент и коуч, която спомага клиента:

  • да разбере ситуация – къде се намира и къде иска да отиде;
  • да получи яснота как би искал да я промени;
  • да държи фокуса върху целта;
  • да се справя с човешките фактори, които имат тенденция да се изпречкват: страх, песимизъм, парализиране чрез анализиране, погрешни доводи, отлагане и т.н.

 

Обучение

Какво е обучение (треньор) – чрез казване се предават знания и умения, тематично ориентирано, помага за подобряване на специфични знания, умения и нагласи.

Как фасилитирането се отличава от обучението

Фасилитаторът използва различни техники и методологии, за да гарантира, че ще има стойностни и въздействащи дискусии, които да доведат до крайният резултат. Това може да включва, обучение, менторство, коучинг и т.н.

Обучение

Фасилитиране

Знаейки крайната цел на обучителната програма, треньорът информира групата какво ще постигне. Обсъждане и договаряне на крайната цел на сесията с групата или с главните заинтересовани страни.
Има пълно разбиране по темата, експерт по материята, треньорът може да предаде знания и информация на обучаващите се. Чрез инструментариум от умения за подпомагане (facilitation), овладяни до съвършенство, фасилитатора може да се справи с най-различни ситуации, които могат да възникат по време на сесията.

Той винаги е подготвен за справяне с неочаквани ситуации (очаквай неочакваното).

Треньорът избира различни методологии, които да гарантират, ангажираност, активност и правилно усвояване на информацията, която е необходима за постигането на по-високи стандарти. Чрез създаване на поток или следване на план за улесняване на сесията, който осигурява широк диапазон от възможности в планираните процеси които се случват, фасилитатора направлява групата за да постигне форма на съгласие в рамките на определените срокове и цели.
Краиният резултат от обучението е промяна – промяна в отношението, поведението или нивото на уменията. Ако няма промяна, програмата за обучение не се счита за успешна.

Наборът от умения на треньора включва създаването на подходяща рамка и структурирана сесия, която върви добре за да изпълни обещанието за промяна в поведението на обучаваните.

Следвайки насоките за добро фасилитиране, като включване и ангажиране на всички участници в дискусиите за постигане на договорените резултати, фасилитатора задържа фокуса на дискусията в правилна посока, като гарантира, че всички цели са обхванати, дискутирани и постигнати.

 

Консултиране

Консултирането е итеративен процес, при който консултанта първоначално се запознава със казуса, ако е необходимо събира допълнителна информация, анализира всички данни с които разполага, след което, на базата на знанията и опита които има дава мнение и съвети за това как трябва да се постъпи в конкретната ситуация.

Съветване

Когато човек дава мнение по даден въпрос, независимо дали има необходимите знания и/или опит, това е съвет. Вероятността това мнение да реши казуса е наполовина.

Терапия

Терапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционални и психологически казуси. Тя цели да допринесе за общото ни усещане за благополучие и за способността ни да овладяваме живота си по-ефективно, като по този начин повлиява положително нашето душевно и физическо здраве. Може да се каже, че това е краткосрочна психологическа помощ (от една до десет срещи), ориентирана към разрешаване на конкретен проблем и възстановяване на емоционалното равновесие. В основата на терапията е намирането на проблемите и всичко свързано с тях, след което търсене на начини и средства за тяхното премахване.

Как коучингът се отличава от Менторството

Менторство (ментор) – чрез формална или неформална връзка, фокусирайки се на човека или неговата кариера, за личностно или професионално развитие и зрялост.
Менторството е неформална връзка между двама души. Менторът може да направи много от неща които правят коуча, треньора или някой друг, но страните нямат формално задължение една към друга. Менторът има повече знания, умения и опит, които може да сподели, а лицето има желание да се учи от ментора.

Коучинг

Менторство

Всяка сесия има конкретна цел и е фиксирана като времетраене. В началото на всяка сесия се създава договор, какъв да бъде резултата в края на сесията. Не е задължително за една сесия да се реши конкретна цел, нито решаването на задача е ограничено с време и брой сесии.
Задават се отворени въпроси, по възможност максимално отворени. Не могат да се задават затворени въпроси, да се дават мнения или решения. Менторът може да споделя опит, да дава мнения, решения или да задава въпроси.
Коучът трябва да бъде неутрален и да управлява процесите като страничен наблюдател в коуч позиция, като слуша глобално чрез всички възможни канали за комуникация. Менторът може да бъде приятел и да е съпричастен към темите по които се говори. От него не се изисква да бъде неутрален.

 

Приятелство

Приятелството до голяма степен се доближава до менторството с тази разлика, че не е задължително единият от приятелите да има повече знания, умения и опит. Срещите и темите при приятелството са на случаен принцип и при тях няма цели и програма. Основната цел е споделяне.Developed by - DeFacto Studio