Какво става, когато правим жертва в името на децата?

Какво става, когато правим жертва в името на децата?

Едно дете не би могло да се надява да се отплати на родителя си за това, че е жертвал живота, щастието и удоволствията си заради семейството.

Поемайки отговорността за себе си и за щастието си, родителя освобождава децата си от вината и отговорността, които децата чувстват заради неговото нещастие.

Виждайки родителя си да се наслаждава на живота, детето разбира, че и то може да направи същото, по същия начин, както когато вижда родителя си да страда, смята, че животът представлява само страдания. Когато децата пораснат, те повтарят научените модели от родителите си. Ето защо, внимавайте какъв пример давате и дали наистина правите жертва в името на децата или заради самите себе си, защото отричате действителността и бягате от отговорност?Developed by - DeFacto Studio