Пасивно-агресивният партньор

Пасивно-агресивният партньор

Пасивно-агресивното поведение разрушава връзките

Пасивната агресия е прикрит начин за изразяване на скрити чувства на гняв. Това разрушава целостта на връзката и е един от най-трудните модели за трансформиране.

Поведение на най-малкото съпротивление

От време на време дори партньорите в здравите бракове се държат пасивно-агресивно. За да избегне неприятностите, единият от партньорите може да се съгласи с нещо, което не би приел при други обстоятелства. Често се съгласява на глас, но отлага изпълнението на задачата прекалено дълго време.

Няма проблем, ако това се случва рядко

Малко съпротива, последвана от самоосъзнаване и промяна на поведението е стандартът в стабилните връзки. Знаете, че можете да се справите по-добре и да оправите нещата.

Поведение на пасивна агресия, вкоренено в личността

Това е голям проблем за връзката, защото подтисканият гняв е объркващ и влудяващ. Хронично пасивно-агресивните хора изразяват гнева си по индиректни начини като отлагане, цупене, „забравяне” и умишлена неефективност.

Когато едно дете е отгледано в среда, където изразяването на чувствата на гняв не е толерирано или е избягвано, и се е очаквало безрезервно покорство от него, то се научава да използва индиректни, пасивно-агресивни начини, за да изразява себе си.

Във връзките си, вече порасналото дете омаловажава нещата и се държи, сякаш партньорът му е родителят, който му е пречил да изразява чувствата си.

Характеристиките на пасивно-агресивния партньор

 • Съпротива – липса на “екипен” дух
 • Отлагане – “забравяне”
 • Инат – преднамерена съпротива
 • Умишлена неефективност
 • Черногледство
 • Смяна на настроенията при молби за съдействие от страна на партньора
 • Вина – неспособност за самоанализ

Препоръки към пасивно-агресивния партньор

 • Осъзнайте обидата и гнева, които лежат дълбоко във вас и причиняват това поведение.
 • Осъзнайте желанието си да надвиете другите, да им отвърнете или да ги подразните.
 • Осъзнайте нуждата да не отвръщате на другите.
 • Работете върху това да отстоявате себе си, когато се налага.

Дългосрочен процес на лечение

Първото предизвикателство е признанието, че се държите по този начин без да се защитавате, отричате, обяснявате или оправдавате. Това е трудно, защото много хора с такова поведение срещат големи трудности да го забележат.

Ключът е клиентът да се убеди, че този начин на мислене пречи на личностния и професионалния му успех. Най-малко, човекът трябва да забележи поведението си и да иска да го промени.

Терапията за двойки работи, когато можете да се самоанализирате и да поемете отговорност.Developed by - DeFacto Studio