Коучинг

Творчески процес, който мотивира и вдъхновява клиента, чрез създаване на мост между необятните възможности на подсъзнанието и съзнанието.

 

 

По начин, по който клиентът се чувства позитивен, зареден с енергия и готов на действия за постигане на целите си.

КАКВО Е КОУЧИНГ?

 

Какво е коуч и каква е неговата задача?

Фокусиран върху решението и ефективността, коучът се опитва да насочи клиента към постигането на удовлетворяващ резултат. Коучът е като огледало.  Професионалистът коуч не наставлява, не дава готови решения и модели, не дава съвети! Основният фокус на коуча е да насърчава и подкрепя способността на клиента да открива и достига сам до своите решения, свързвайки се с вътрешната мъдрост и събуждайки потенциала си. Това се постига чрез науката за мозъка, как той работи и как могат да се активират различните нива на мозъка, за да се постигне определена цел. Коучингът е съюз между коуч и клиент – отношения, които продължително дават
обратна връзка на клиента.

Коучът вярва, че клиентът знае всички отговори на въпросите които търси, дори и да изглеждат неясни или скрити някъде дълбоко в него. Всеки притежава вътрешните ресурси да трансформира предизвикателствата по пътя си. В процеса на коучинга се изваждат всички латентно спящи, скрити ресурси, необходими за преодоляване на предизвикателството.

Мирослав Начев коуч

Коучът работи с клиента да преодолява ограничаващите вярвания по пътя на своето самоусъвършенстване. Да реализира потенциала си, да открива нови перспективи и да живее в настоящия момент!

Коучингът е действаща система и мощна взаимовръзка между клиент и коуч,
която помага на клиента:

Да разбере ситуацията, в която се намира, и къде иска да отиде;

Да получи яснота как би искал да промени дадена ситуация;

Да се научи да задържа фокуса си върху целта;

Да се справя с човешките емоции: страх, песимизъм, парализиране чрез анализиране, погрешни доводи, отлагане и т.н.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛВА КОУЧИНГА:

Постигане на високи постижения на индивидуално ниво;

Баланс между професионалния и личния живот;

Увереност – намиране на вътрешни ресурси и разгръщането им в средата, която ни заобикаля;

Мотивация за постигане на целите;

Ускоряване на индивидуалния прогрес, чрез усъвършенстване на ключовите компетенции, разкриване на пълния потенциал и умения на личността;

Удовлетвореност от постигането на целите и намеренията ни за личностно и кариерно развитие;

Развиване на емоционална интелигентност;

Пълноценност, да живееш тук и сега, да се наслаждаваш на мига;

Процеси, свързани с развитието на потенциала на екипа, синхронизиран с корпоративната стратегия, визия и мисия;

И ОЩЕ…

Увеличаване на личния и професионалния потенциал на ръководителя;

Индивидуален фокус върху уменията, нуждите и ситуацията, с цел намиране на собствените ресурси и изграждане на стратегии за развитие;

Премахване на ограниченията и откриване на нови хоризонти;

Създаване на визия, мисия и ценности на индивидуално и корпоративно ниво;

Работа в екип - създаване на ценности на екипа, синхронизирани с ценностната система на всеки член. Така членовете повишават лоялността си, интегрират се и подобряват нивото на комуникация.

ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ

 

Индивидуалните коучинг сесии са полезни за:

Лидерство в организацията:

  • Развитието на лидерския потенциал и умения;
  • Управлението на организациите;
  • Постигане на конкретни резултати в организацията;

Директори, мениджъри и ръководители:

  • Трансформационно лидерство за постигане на по-високи нива и удовлетвореност сред последователите си. Лидерът се стреми към разгръщане на потенциала им. Вдъхновява ги, успява да промени ценностната им система, да измени организационната визия, стратегия и култура;
  • В политиката и изпълнителната власт за изграждане на политически имидж;

Баланс между личен и професионален живот:

  • Управление на ролите;
  • Управление на емоциите.

ЕКИПЕН И ГРУПОВ КОУЧИНГ:

Екипен коучинг - при него всички са обединени и насочени към постигане на обща цел или резултат. Например - завършване на проект, начало на нова бизнес единица или дейност, или успешно финализиране на продажби.

Групов коучинг - при него хората имат обща тема и интереси, като всеки индивид има различна цел и желани резултати. Например, група от ръководители са се събрали за постигане на ефективно лидерство, като всеки член на групата има собствени цели, кога, как и къде да прилага новите знания и умения.

Developed by - DeFacto Studio