Лидерство

ЛИДЕРСТВО

 

Програми за бизнес развитие

Програмите за “Бизнес развитие” ще помогне на мениджърите в следните основни области:

Лидерство във високо и средно ниво на управление.

Интегриране на нови ръководители.

Преходи и промени, сливания и изкупувания.

Стратегическо планиране.

Разработване на емоционалната интелигентност в работата с хора и екипи.

Насърчаване и разгръщане на творчеството и иновациите

Developed by - DeFacto Studio