МЕНТОРСТВО

Подпомагане за успеха и прогреса на компанията и личността в нея.

МЕНТОРСТВО И МЕНТОР:

Менторството е неформална връзка между двама души. Менторът може да направи много от нещата, които прави и коучът, треньорът или някой друг, но страните нямат формално задължение една към друга.

Менторът се фокусира върху човека и неговото личностно или професионално развитие и зрялост.

От едната страна е менторът, който има повече знания, умения и опит, които може да сподели. А от другата страна лицето има желание да приеме тези знания и да се учи.

МИСИЯ:

Улесняване на социализацията на нови служители в дадена организация и намаляване на текучеството. Помощ за по-бързо приспособяването в средата на кариерното развитие. Пренос на знания, умения и ценности.

 

Напътствия за решаване на задачи, постигане на цели, личностно или професионално развитие.

IMG_0650

КАКВО ОЩЕ?

Не е задължително за една сесия да се постигне конкретна цел. Решаването на поставена задача е без ограничено време.

Менторът може да споделя опит, да дава мнения, решения и да задава въпроси.

Менторът може да бъде приятел и да е съпричастен към повдиганите теми. От него не се изисква да бъде неутрален.

 ПОЛЗИ ОТ МЕНТОРСТВОТО:

Осигуряване на кураж и мотивация.

Подкрепа при разглеждането на различни гледни точки.

Придобиване на ценни знания, умения и опит.

Изграждане и разширяване на социалната и бизнес мрежа.

Доказано е, че менторството има положителен ефект върху кариерата на човек. Проучване от Gerard Roche (1979) установява, че 63.5% от 1,250 респондента, които са имали ментор, получават по-добре платена работа. Достигат желаната позиция по-бързо и са по-доволни от своята кариера, отколкото колегите им, които нямат ментор.

 

Менторите могат да бъдат от различни сфери на бизнеса. Например: финанси, мениджмънт, маркетинг, дизайн, бизнес консултиране, човешки ресурси, счетоводство, право, връзки с обществеността, дори от сферата на изкуството и много други.

ЦЕЛИ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МЕНТОРА И ДРУГИЯ ЧОВЕК:

Взаимни ползи – подкрепа за постигане на целите.

Съгласие за конфиденциалност – изграждане на доверие, с цел достигане на пълния потенциал на взаимоотношенията;

Откровеност – и двете страни ясно заявяват какво очакват да получат от тези отношения. Представят своята визия за това как ще постигнат целите си;

Слушане и учене – целите се постигат, когато и двете страни умеят да чуват и уважават гледната точка на другия;

Сътрудничество за постигане на общи професионални цели - запознаване с предпочитания работен стил, дневни задължения и професионални аспирации;

Водене чрез личен пример – делата оставят най-силно и трайно впечатление;

Нужна е гъвкавост – може да имате ясно дефинирани цели и все пак процесът на изпълнение да изисква промени.

Developed by - DeFacto Studio