СЕМИНАРИ

Семинарите са специално създадени и адаптирани за конкретните цели и нужди на екипа или групата от хора. Те предлагат нови социални технологии и процеси, учене чрез преживяване. Чрез тях се изграждат нови умения и опит, които веднага могат да бъдат използвани за справяне с ежедневните задачи и предизвикателства.

Чрез фасилитиране и използване на различни техники и методи, се гарантира, че ще има стойностни и въздействащи дискусии, които да доведат до крайния резултат. Това може да включва обучение, менторство, коучинг и т.н.

Благодарение на специалния подход за работа с групи, всеки участник ще се чувства добре да сподели знанията си с другите участници. Взаимно да се вдъхновяват и да генерират нови идеи, които могат да се развият само в приятелска среда, с повишен умствен капацитет и добри социални контакти.

Developed by - DeFacto Studio